Oprema i mehanizacija

Unutrašnja oprema plastenika i staklenika

 • za navodnjavanje
 • sistem "kap po kap"
 • mikrorasprskivači
 • rezervoari vode za navodnjavanje
 • električne i motorne pumpe za navodnjavanje
 • za prihranu
 • metoda venturi kompleta
 • automatska regulacija gajenih kultura
 • za orošavanje
 • rasprskivači
 • za provetravanje
 • oprema za čeona, bočna i krovna provetravanja
 • za grejanje
 • gasnim kaloriferima sa automatski ili manuelnim uključivanjem
 • plastičnim ili čeličnim cevima sa toplom vodom
 • za uduvavanje vazduha između dve folije
 • aspirator za uduvavanje vazduha sa prezostatom za automatsku kontrolu pritiska
 • aspirator za uduvavanje vazduha sa vremenskim prekidačem
 • za rashlađivanje
 • fogeri i superfogeri
 • za osvetljavanje
 • ONIX lampa

Mehanizacija

 • oprema za proizvodnju rasada u kontejnerima - automatska i poluautomatska
 • oprema za punjenje saksija
 • oprema za izradu bankova
 • oprema za postavljanje mulch folije

Cevi

 • sa sertifikatom kvaliteta CE 1404
 • farbane
 • pocinkovane