Tehničke karakteristike plastenika

Dimenzije

 • Širina: od 5m do 12m
 • Dužina: Proizvoljna

 • Plastenici, na zahtev korisnika, mogu biti i drugih širina uz prethodni dogovor sa isporučiocem plastenika. Osim toga, dimenzije plastenika prilagođavaju se obradivoj površini na kojoj treba da se postavi plastenik, nagibu terena i vrsti gajene kulture. Projektovanje i savetodavne usluge u odabiru plastenika se ne neplaćuju. Inače, korisnika usluga predloženi projekat od strane isporučioca ni jednog trenutka ne obavezuje na bilo kakvu uslugu izrade, trasnsporta i montaže plastenika.

Tipovi plastenika

 • Tunelski i blok plastenici:

 • Ovde možete preuzeti fajlove sa tehničkim karakteriskikama plastenika.

 • SRB

 • ENG

Konstrukcija

 • Izgled:
 • Ovalni lukovi na rastojanju od 1,5m, 2m i 2,5m
 • Cevi:
 • Debljina: od 1,8mm do 2,2mm
 • Prečnik: od 21,3mm do 26,9mm
 • Gornje cevi i nosači: 26,9mm
 • Donje i cevi za čeona otvaranja: 21,3mm
 • Ofarbane: osnovna + bela boja
 • Pocinkovane: hladno ili toplo cinkovanje
 • Nosači:
 • Visina na vrhu: 2,10m, 2,80m, 3,10m, 3,60m, 4,0m, 4,50m i 5,0m sa dve paralelno postavljene prečke
 • Prečnik gornje cevi nosača: 26,9mm
 • Prečnik donje cevi nosača: 21,3mm

Provetravanje

 • Čeono:
 • Jednostrano ili dvostrano – lufterima
 • Na polumesecima
 • Otvaranje odozdo na gore
 • Oba krila sa strane prema sredini
 • Bočno:
 • Rolovanjem
 • Krovno provetravanje:
 • Kontinualno
 • Leptir krovno provetravanje

 • Kod manjih plastenika, u zavisnosti od vrste gajene kulture, plastenici se, najčešće, izrađuju samo sa mogućnošću čeonih otvaranja, dok se kod većih plastenika prednost daje bočnim provetravanjima "sa strane" i mogućnošću podizanja dela folije sa strane.

Oblaganje plastenika:

 • Oblaganje plastenika vrši se visokokvalitetnom folijom izrađenom po svetskim standardima kvaliteta.

 • Jednoslojna, dvoslojna i troslojna folija
 • Dupla (sa spoljnom i unutrašnjom folijom)
 • Folija za uduvavanje (dve spoljne folije u koje se aspiratorom uduvava vazduh)
 • Folije za pečurke
 • Folije za oblaganje magacinskog prostora

Sistem spajanja folije za konstrukciju

 • Kopče:
 • Metalne
 • Od PVC materijala
 • Čeono otvaranje:
 • Lepljenje dva sloja folije

Aspirator za uduvavanje vazduha između dve folije

 • Sa prezostatom:
 • Isključivanje kada postigne zadati pritisak između folija
 • Sa vremenskim tajmerom:
 • Isključivanje nakon zadatog vremenskog intervala